Rase töötaja - millal ülemust teavitada?

Töölepingu alusel töötavate naiste puhul ei reguleerita rasedussertifikaadi esitamise tähtaega tööseaduse sätetega. Raseduse arstitõend ei pea vastama vorminõuetele, vaid kinnitab ainult tõsiasja, et töötaja on rase. Rase töötaja peaks siiski proovima võimalikult kiiresti tööandjale tõendit esitada, sest siis on tal ametlikult kõik rasedate õigused, nt öötöö puudumine, 8-tunnine tööpäev, kahjuliku töö puudumine või arvutitöö piiramine 4 tunnini päevas.

Vaadake videot: "Millal öelda raseduse kohta tööl?"

1. Tõend raseduse kohta

Naised, kes plaanivad rasedust või on juba rasedad, mõtlevad, millal nad peaksid rasedustunnistuse esitama ja kuidas see välja peaks nägema. Kas see peab olema spetsiaalne vorm, millele need väljastatakse, nt haigusleht, või piisab lihtsast tervisetõendist? Tööseadustik ei reguleeri, millal peab töölepingu alusel töötav naine esitama tööandjale raseduse arstitõendi. Selle dokumendi esitamise tähtaeg on vabatahtlik, kuid tuleb meeles pidada, et mida varem naine selle esitab, seda varem hakkab tööandja tema rasedusest tulenevaid privileege austama. Rasedustunnistuse osas ei reguleeri ka töökoodeks, kuidas see välja peaks nägema või millisel vormil see tuleb esitada. Tervise- ja sotsiaalhoolekande ministri 30. mai 1996. aasta määrusega välja antud määrustes on öeldud, et tunnistuse suhtes ei kehti vorminõuded. Oluline on kindlaks teha ainult rasedus või selle kestus.

Olukord võib olla veidi erinev naiste puhul, kes töötavad tähtajaliselt, antud töökohal või katseperioodil kauem kui üks kuu. Nende puhul on vajalik arstitõend esitada enne raseduse kolmandat kuud. Tööseaduses on säte, mis ütleb, et nende naiste puhul pikendatakse lepingut sünnituse päevani, kui see lõpeks pärast raseduse kolmandat kuud.

2. Rase naise õigused tööl

Nüüd tasub küsida, miks on oluline anda tööandjale rasedustunnistus võimalikult vara? Tööandjale selle esitamise tähtaeg pole töölepingu ülesütlemise korral nii oluline, kuna raseduse hetkest saadetud ülesütlemisavaldus ei kehti isegi siis, kui tööandjat ei teavitatud, et tema töötaja on rase. See on sarnane töötaja esitatud vallandamisega. Kui ta lõpetas ülesütlemisavalduse ja sai hiljem teada, et on rase, on tal õigus igal lõpetamise kuupäeval oma otsust muuta ja tööandja on kohustatud aktsepteerima algse sätte muutmist.

Töötaja rasedust kinnitava arstitõendi esitamise tähtaeg on aga oluline raseduse ajal kehtivate õiguste tõttu. Sertifikaadi esitamisega algab rasedate naiste töö erikaitse. Siis on tööandja kohustatud muutma oma töötaja tööaega, kui ta töötab öösel. Kui päeva jooksul pole võimalik tema tööd tagada, on ta kohustatud saatma ta täielikult tasustatud puhkusele. Muutub ka rase naise tööaeg ning see ei tohi ületada 8 tundi päevas. Kui naine on seni töötanud näiteks 10 päeva päevas, tuleb tema tööd vähendada, kuid ta ei kannata selle tõttu mingit rahalist kahju. Lisaks ei saa rase naine arvuti ees töötada kauem kui 4 tundi päevas, seega peab tööandja arstitõendi esitamise päeval sellega arvestama. Sarnaselt on see seaduses nimetatud kahjuliku tööga rase naisega. Kui tööandja ei muuda oma hoolealuse töötingimusi nendeks, mis ei kujuta ohtu tema ja lapse tervisele, peab ta vabastama ta täielikult tasustatud vabastamisest töö tegemise kohustusest. Sertifikaadi ametlik esitamine võimaldab ka naise töölt vabastamist, kui on vaja läbida tervisekontroll.

Silte:  Õpilane Laps On Region