Kõrge hinnaga lapsed iga hinna eest (VIDEO)

Vaadake filmi: "Kõrge hind iga hinna eest"

Iga vanem soovib, et tema laps oleks ambitsioonikas ja õpiks hästi. Koolis kogutud hinded on raske töö ja tõsise õpikäsituse vili. Tuleb meeles pidada, et vanemate reaktsioon hinnetele määrab selle, kas lapsed jäävad oma tulemustega rahule.

Liiga kõrged nõudmised lapsele võivad viia tema enesehinnangu tasakaalustamatuseni ja äärmuslikel juhtudel neurootiliste või depressiivsete seisunditeni. Siiski ei tohi lasta lapsel loorberitel puhata. Nagu igas asjas, on ka kõige olulisem leida õige tasakaal.

Silte:  Koolieelik Köök Laps